KONTAKT

Siedziba firmy

RAND Sp. z o.o ul. Kwidzyńska 13, 51-415 Wrocław NIP: 898-18-87-566

tel. 71 372 94 59 tel. 71 372 94 60 tel. 71 372 94 61 faks 71 348 66 24

e-mail: rand@rand.pl

Serwis

tel. 801 700 810 tel. 71 372 94 59 tel. 71 372 94 60 tel. 71 372 94 61

e-mail: serwis@rand.pl

Dział Handlowy

tel. 71 341 99 80 tel. 71 341 98 76 tel. 71 341 98 87 faks 71 348 66 24

e-mail: firma@rand.pl

Marketing

tel. 71 372 94 59 w. 112

e-mail: marketing@rand.pl

Oddział Poznań

ul. Kolejowa 33 60-185 Skórzewo

tel. 601 524 444

e-mail: poznan@rand.pl serwis.poznan@rand.pl

Oddział Katowice

ul. Mroźna 41A 40-316 Katowice

tel. 601 638 638

e-mail: katowice@rand.pl serwis.katowice@rand.pl

Oddział Szczecin

ul. Żołędziowa 34a, 70-766 Szczecin

tel. 91 311 11 44

Dział handlowy: tel. 501 566 384

Dział serwisu: tel. 789 206 458

e-mail: szczecin@rand.pl

Jeśli jesteś zainteresowany – napisz do nas z zapytaniem