KONTAKT

Siedziba firmy

RAND Sp. z o.o
ul. Kwidzyńska 13,
51-415 Wrocław
NIP: 898-18-87-566

tel. 71 372 94 59
tel. 71 372 94 60
tel. 71 372 94 61
faks 71 348 66 24

e-mail:
rand@rand.pl

Serwis

tel. 801 700 810
tel. 71 372 94 59
tel. 71 372 94 60
tel. 71 372 94 61

e-mail:
serwis@rand.pl

Dział Handlowy

tel. 71 341 99 80
tel. 71 341 98 76
tel. 71 341 98 87
faks 71 348 66 24

e-mail:
firma@rand.pl

Marketing

tel. 71 372 94 59 w. 112

e-mail:
marketing@rand.pl

Oddział Poznań

ul. Kolejowa 33
60-185 Skórzewo

tel. 601 524 444

e-mail:
poznan@rand.pl
serwis.poznan@rand.pl

Oddział Katowice

ul. Mroźna 41A
40-316 Katowice

tel. 601 638 638

e-mail:
katowice@rand.pl
serwis.katowice@rand.pl

Oddział Szczecin

ul. Żołędziowa 34a,
70-766 Szczecin

tel. 91 311 11 44

Dział handlowy: tel. 501 566 384

Dział serwisu: tel. 789 206 458

e-mail:
szczecin@rand.pl

Jeśli jesteś zainteresowany – napisz do nas z zapytaniem