Wynajem, dzierżawa ploterów łączy ze sobą finansową część związaną z pozyskaniem plotera lub plotera ze skanerem z kompleksowym pakietem obsługi serwisowej. W zależności od uwarunkowań formalno-prawnych i preferencji Klienta kontrakt na długoterminowy wynajem, dzierżawę plotera faktycznie przyjmuje formę umowy dzierżawy, wzbogaconego o elementy serwisu urządzeń wielofunkcyjnych.

Wynajem, dzierżawa plotera to usługa dedykowana dużym, średnim i małym przedsiębiorstwom, które tworzą lub posiadają obieg dokumentów.

Wynajem, dzierżawa zawiera:

Finansowanie, pełną obsługę wynajmowanych urządzeń (pełną kontrolę nad wydatkami, bieżącą eksploatacją, serwisem oraz ubezpieczeniem).

Finansowanie polega na zakupie urządzenia od producenta i udostępnienia ich Klientowi wg. jego potrzeb. Możliwe jest także odkupienie części bądź całości floty urządzeń dotychczas użytkowanej przez Klienta i przekazanie jej na powrót do eksploatacji w ramach umowy najmu, dzierżawy. Umowa może zostać zawarta w walucie PLN lub EURO, na okres do 60 miesięcy.

Klient może skorzystać z wielu opcji zawartych w usłudze wynajmu, dzierżawy :

  • Pełen serwis,
  • Monitorowanie stanu technicznego urządzeń, wsparcie techniczne (SLA 4h) i dostawy materiałów eksploatacyjnych – ‚just in time’
  • Urządzenie zastępcze
  • 24h assistance – zapewniamy dojazd do uszkodzonego urządzenia oraz naprawę na miejscu awarii
  • Usługi door-to-door
  • Umowa na podstawie kosztów zryczałtowanych lub kosztów rzeczywistych
  • Plan optymalizacji na podstawie bieżących kosztów utrzymania parku urządzeń