OmniPage (dla systemu Windows)
Technologia OCR (Optical Character Recognition) — optyczne rozpoznawanie znaków) umożliwia konwersję zeskanowanych dokumentów do wersji cyfrowej, którą można edytować, przeszukiwać i udostępniać.

• Dokładne przetwarzanie OCR w ponad 119 językach.
• Zachowuje wygląd oryginalnego dokumentu, a dopasowująca czcionkę funkcja Page Analysis (Analiza strony) gwarantuje, że elementy dokumentu, takie jak tabele i arkusze kalkulacyjne będą właściwie sformatowane.
• Funkcja Intuitive Proofreader (Intuicyjna korekta) umożliwia szybsze i łatwiejsze sprawdzanie i edytowanie przetworzonych dokumentów.
• Direct OCR: skanowanie i wykonywanie OCR bezpośrednio z poziomu ulubionego programu (Word, Excel itd.).